Terug
VvP - home  Psychodrama  Actueel Professionalisering   Contact 
Update: 23 maart 2017 Copyright  Vereniging voor Psychodrama
Lidmaatschappen Lid worden Ereleden Bestuur Verenigingsbeleid Statuten Huishoudelijk Reglement Ons logo Inloggen VvP-leden

Lid worden?

U kunt lid worden door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar ons secretariaat. Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij het secretariaat, of hier te downloaden.

Als u een e-mail (secretariaat@vvp.nl) stuurt met uw naam en adres zullen wij ervoor zorgen dat u het formulier zo spoedig mogelijk ontvangt.

Uw inschrijving wordt in behandeling genomen indien 18,00 euro inschrijfgeld van u is ontvangen op bankrekeningnummer 3674607 t.n.v. Vereniging voor Psychodrama te Maarssen (IBAN: NL79INGB0003674607).

Het lidmaatschap is 85,00 euro per jaar (van januari tot en met december).
Wordt u later in het jaar lid, dan geldt na juni het bedrag van 42,50 euro.
U krijgt van de penningmeester een verzoek tot betaling van de contributie.


Opzeggen van het lidmaatschap kan tot drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar (= het kalenderjaar, dus tot 1 oktober).